ochrana osobních údajů

 

Pořadatelé projektu "Biblické přednášky" respektují právo každého jednotlivce na osobní soukromí. Skrze tyto webové stránky shromažďujeme pouze následující informace: jméno, příjmení, e-mail.

Informace, získané z webových stránek budou použity k aktualizaci databáze kontaktů. Uživatelé, kteří na sebe uvedou kontakt, mohou čas od času obdržet aktuální informace o projektu.

Získaná data nejsou v žádné formě předávána třetí straně. Na webu najdete odkazy na jiné webové stránky. Pokud je navštívíte, seznamte se prosím se způsobem jejich ochrany osobních údajů. Jejich standardy mohou být odlišné.

Pokud by v budoucnu došlo k jakýmkoliv změnám ohledně shromažďování a využití dat, změna bude zveřejněna na tomto místě.

Pokud si to přejí, mohou na této adrese uživatelé také požádat o výmaz informací o nich uvedených.